diumenge, 19 de febrer del 2012

Realitat augmentada i axonometria


En aquest  projecte, dut a terme per Victor Valbuena, es va procurar que l'objectiu no fos l'aprenentatge tecnològic per se: es tractava de buscar una aplicació, una aplicació de realitat augmentada, fugint del simple fer aparèixer imatges en 3D en una pantalla d'ordinador.

El repte era, doncs, trobar un contingut-un objectiu d'investigació-que permetés a l'alumne dur a terme la investigació sobre realitat augmentada amb una finalitat específica. D'aquesta manera, l'alumne no es perdria en la realització mecànica d'arxius en tres dimensions, sinó que incorporaria els coneixements tecnològics a una aplicació amb una utilitat concreta, després, aquesta aplicació es podria posar a disposició de qui estigués interessat / da en ella .

L'objectiu de recerca es centre finalment en la creació de peces geomètriques-volums-que fossin útils als / les alumnes de les matèries de dibuix tècnic, especialment per treballar l'axonometria. En efecte, alguns / es alumnes tenen certa dificultat en imaginar com són les figures si només se'ls presenta les seves vistes; necessiten l'ajuda de la figura en tres dimensions.

Així doncs, el projecte consisteix en la creació d'una sèrie de peces-de menor a major dificultat, a partir de la presentació de les vistes i de la realitat augmentada d'aquestes peces, els / les alumnes de dibuix tècnic podran entendre amb més facilitat els volums de les peces geomètriques.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada