dimarts, 1 de maig del 2012

          marcador                   webcam               software                                      RA
marcador: http://sacosta.org/vv/pdf/marcador.pdf
software: http://sacosta.org/vv/divendres, 20 d’abril del 2012

Video. La realitat augmentada a l'aula de plàstica. Alumnes de 4rt d'ESO Institut Vilatzara.

diumenge, 19 de febrer del 2012

Realitat augmentada i axonometria


En aquest  projecte, dut a terme per Victor Valbuena, es va procurar que l'objectiu no fos l'aprenentatge tecnològic per se: es tractava de buscar una aplicació, una aplicació de realitat augmentada, fugint del simple fer aparèixer imatges en 3D en una pantalla d'ordinador.

El repte era, doncs, trobar un contingut-un objectiu d'investigació-que permetés a l'alumne dur a terme la investigació sobre realitat augmentada amb una finalitat específica. D'aquesta manera, l'alumne no es perdria en la realització mecànica d'arxius en tres dimensions, sinó que incorporaria els coneixements tecnològics a una aplicació amb una utilitat concreta, després, aquesta aplicació es podria posar a disposició de qui estigués interessat / da en ella .

L'objectiu de recerca es centre finalment en la creació de peces geomètriques-volums-que fossin útils als / les alumnes de les matèries de dibuix tècnic, especialment per treballar l'axonometria. En efecte, alguns / es alumnes tenen certa dificultat en imaginar com són les figures si només se'ls presenta les seves vistes; necessiten l'ajuda de la figura en tres dimensions.

Així doncs, el projecte consisteix en la creació d'una sèrie de peces-de menor a major dificultat, a partir de la presentació de les vistes i de la realitat augmentada d'aquestes peces, els / les alumnes de dibuix tècnic podran entendre amb més facilitat els volums de les peces geomètriques.

dimecres, 15 de febrer del 2012


Treball de recerca
Febrer 2012
Link al treball en format PDF
Link a l'aplicació multimèdia

Objectiu del treballL'objectiu d'aquest treball sempre ha estat contribuir, encara que només siguiuna mica, en el creixement de la realitat augmentada, que tot i que darrerament s'ha expandit força, encara és una tecnologia emergent amb una gran projecció i multitud de possibilitats de desenvolupament. I és que així funciona el món científico-tècnic, a base de granets de sorra que junts formen grans projectes. I considero que amb aquest treball n'he aportat un, per petit que sigui, al igual que per realitzar-lo he anat recollint granets que van aportar altres persones en el seu moment. Espero que aquesta investigació pugui ajudar a algú doncs no hi ha satisfacció més gran que veure que amb la feina pròpia ajudes a altres persones.


Presentació del treball


   
Presentació del treball de recerca a la Primera Jornada de Realitat Augmentada. Abril 2012. Tarragona

Aplicació multimèdia
L'objectiu d'aquest treball és ajudar en l'ensenyament d'axonometria, què és un dels apartats del dibuix tècnic. Aquest tema presenta un problema important d'imaginació espacial: costa imaginar-se una figura tridimensional complexa i això complica molt la tasca de dibuixar-la. Amb aquest treball pretenc utilitzar la realitat augmentada per solucionar aquest inconvenient.
L'objectiu final és aconseguir una agrupació d'exercicis d'axonometria, acompanyats de les seves respectives representacions tridimensionals en realitat augmentada per a que la seva percepció espacial sigui senzilla.

Link aplicació
Link al marcador